• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Дарителска инициатива

БАИТ ПОДКРЕПЯ ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ
 

 
УВАЖЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
 
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Фондация “Благотворител” ви канят да подкрепите проекта “В мрежа”. Целта е всички ние, с общи усилия, да дадем възможност на близо 4000 деца от 7 до 18 години, израстващи без родителски грижи в детските домове на територията на страната, да получат достъп до съвременна компютърна техника и да развият компютърни умения, които ще им помогнат да бъдат полезни и пълноценни в съвременния свят.
Проектът „В мрежа” предвижда поетапно създаването на компютърен клуб с интернет връзка във всеки един от 69-те дома в страната, поддръжка на хардуера и софтуера, обучение на децата и желаещите педагози за работа с основни програми и Интернет, изграждане на интернет форум като място за провеждане на дискусии по актуални проблеми.
Създадена преди година и половина, Фондация “Благотворител” вече има в историята си два успешни проекта, действащи и в момента в детските домове в София. Първият се нарича “Социална и професионална адаптация” и подпомага навършващите пълнолетие, които са на прага на своя самостоятелен живот, чрез допълнителна професионална квалификация. Досега са обхванати 27 младежи от ДОВДЛРГ “П.Р.Славейков”, “Христо Ботев” и “Асен Златаров”. Вторият е под названието “Постигам по-висок успех” и подкрепя всички деца от 8-и до 13-и клас с успех над 5.00 и над 5.50. В момента общо 12 деца получават ежемесечни стипендии, от които четири се дават за отличен успех и осем за много добър.
Скъпи приятели, чрез проекта “В мрежа” ние можем да активизираме потенциала на децата, израстващи в неравностойно положение и да ги окуражим. За осъществяването на добрата идея са необходими компютърни конфигурации, софтуер, Интернет връзка, помощ при изграждане на мрежи и поддръжка на хардуера и софтуера.
Фирми-членки на БАИТ вече направиха своите дарения, акцията продължава да набира скорост. Можете да се включите и вие, всеки според възможностите си и личната ви преценка. Дарете директно на домовете или се възползвайте от възможностите на фондация “Благотворител” (www.blagotvoritel.com).
На ваше разположение е и Секретариатът на БАИТ – всеки от вас може да направи своето дарение на адрес: гр. София, ул. „Мизия” No.7, партер. Телефон за връзка и повече информация: 02/946 1513 или 02/9461451. Поемаме ангажимента да осигурим окомплектоването на компютърните конфигурации.
 
            Вашето съдействие е инвестицията за по-доброто ни общо бъдеще.
 
 
Отдел “Връзки с обществеността”
Тел.: +359 2 946 1513
E-mail: pr@bait.bg

Още БАИТ Новини