• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Декларация на БАИТ – 14.12.2006

Декларация на БАИТ по повод решение на Министерски съвет на Република България

 

На 14 декември 2006 г.  Общото събрание на Българската асоциация по информационните технологии единодушно прие декларация  във връзка с все по-изострящата се криза, породена от неспособността на образователната ни система да осигурява достатъчно по количество и с необходимата подготовка млади специалисти.  Вместо да предприеме решителни стъпки за излизане от това състояние Министерския съвет взима решение в противоречия със Закона за защита на конкуренцията, което по недопустим начин облагодетелства една фирма за сметка на останалите. БАИТ предлага тази внушителна сума, а и други средства, заделени от излишъците в бюджета, да се предоставят на конкурсни начала за подобряване нивото на обучение във висшите учебни заведения.

Текстът на декларацията е прикачен.

Още БАИТ Новини