• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството

Събитието ще се проведе в рамките на европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е БАИТ.

На 30 септември 2014 г., вторник, в зала „Хеброс”, конгресен център на Международен панаир Пловдив, ще се проведе безплатно събитие на тема „Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството”, на което представители на Националния офис за технологичен трансфер в сферата на ИКТ към БАИТ ще представят възможности и добри ИКТ практики в подкрепа на дигиталното предприемачество и ИТ умения.

Събитието ще се проведе в рамките на европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е БАИТ. Това е проект за насърчаване на дигиталното предприемачество и създаването на е-менторинг екосистема. Ще бъде изнесена информация за проекта и възможностите, които той дава на стартиращите компании да получат достъп до европейски платформи, осигуряващи ментори и информация възможности за финансиране.

Специално поканени гост лектори ще представят различни технологии, които позволяват изграждането и предоставянето на облачни услуги (cloud) и софтуер като услуга (SaaS): комуникации (Ethernet/WiFi/GPRS, HTTP/HTTPS, sockets/web-sockets), сигурност (криптиране, сертификати, анонимизация), съхранение и обработка на данни (NoSQL, Hadoop, R, near real time analytics) и скалируемост (visualization, platform providers, AWS, Backspace, Google, Azure). Освен това ще сбъде показано как замяната на съществуващите технологии води до повишена ефективност при предоставяне на услуги, както и за предоставянвто на напълно нови такива.

В рамките на семинара ще бъде представена инициативата АКОМИН, инициирана с цел да се насърчи научният и иновационен потенциал на ИИКТ чрез привличане на млади учени, модернизиране на инфраструктурата за научни изследвания и създаване на т.н. Умна лаборатория (Smart Lab) международен научен обмен и сътрудничество фокусирано върху разработката на иновативни прототипи за индустриални приложения в областта на 3Д технологиите (форма на обектите и микроструктура), изучаване на звукови и топлинни характеристики, динамични системи, обработка на реч.

 Събитието ще завърши с индивидуални консултации и коктейл.

 Участието в семинара и коктейла е безплатно, необходима е само регистрация на e-mail: tto-bait@interconnection.bg.

 

Работна програма на http://www.tto-bait.bg/news/news.aspx

Още БАИТ Новини