• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

DIGITALEUROPE и БАИТ проведоха серия от срещи на високо и експертно нива във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС

На 26 октомври генералният директор на европейската ИТ асоциация DIGITALEUROPE г-жа Сесилия Бонфийлд-Дал и председателят на УС на БАИТ г-н Огнян Траянов проведоха срещи на високо ниво във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС.

Целта на визитата на екипа на DIGITALEUROPE, съвместно с БАИТ, е да се очертаят стратегическите теми в сферата на ИТ по време на председателството, както на централноевропейско ниво, така и на регионално, в случая България. Това е традиция от страна на европейската ИТ асоциация да провежда серия от срещи и разговори с институциите на страната, която ще поеме председателството.  

Бяха проведени три срещи, съответно с президента на Република България г-н Румен Радев, вицепремиера г-н Томислав Дончев и председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ г-н Росен Желязков.

Президентът на Република България г-н Румен Радев подчерта бързото и успешно развитие на ИТ индустрията у нас, добрите традиции, които имаме в подготовката по математика в училищата и как тази подготовка следва да се трансформира в умения за програмиране. Постави въпросите как Европа да присъства по-успешно на глобалната сцена, значението на Европейския фонд за отбрана, общата сигурност в т. ч. и на киберсигурността, където българските компании имат опит и отговарят на стандартите, както и на интегрирането на малките и средни предприятия в европейски проекти за научноизследователска и развойна дейност /R&D/.

Вицепремиерът Томислав Дончев обърна внимание, че България е сред водещите страни в Европа по свързаност и по скорост на Интернет, което е добра основа за развитие на всички дигитални услуги, използващи тази свързаност. Беше обсъден въпроса за кадрите, необходими за ИТ индустрията и как правителството работи в тази посока.

Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ г-н Росен Желязков обърна внимание, че по време на българското председателство България трябва да придвижи досието „Киберсигурност “. През март 2018 г. агенцията ще организира конференция на тази тема.

Г-жа Сесилия Бонфийлд-Дал представи DIGITALEUROPE и темите, по които работи асоциацията. На експертно ниво DIGITALEUROPE има представители в 60 експертни групи, които работят по ИТ теми в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейския парламент. Изрази подкрепата на асоциацията за Българското председателство на Съвета на ЕС и подчерта стремежа на им да бъдат част от изработването и прилагането на политиките на ЕС.

Г-н Огнян Траянов постави въпросите за необходимостта България да има ИТ Аташе в Брюксел, за да могат българските малки и средни фирми да имат пряк достъп до информацията и да участват по-активно в цифровия дневен ред на Европа. Друга тема беше взаимодействието на държавната администрация с бизнеса и извеждане на преден план на добрите практики. Талинската декларация, подписана и от България, да даде възможност веднъж създадени информационни системи в една страна членка, да могат са се използват и в други. Беше поискана подкрепа за това България да поеме лидерството в областта на иновациите и високите технологии за Западните Балкани.

В срещите взеха участие още от страна на DIGITALEUROPE – Лионел Сола, директор „Комуникации и политики“ и Янис Сирос, генерален директор на Гръцката ИТ асоциация /SEPE/. От страна на БАИТ – Стоян Боев, зам.-председател на УС на БАИТ и член на Борда на DIGITALEUROPE и Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ.

Успоредно със срещите на високо равнище се проведоха и срещи на експертно ниво в Министерство на образованието, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Министерство на икономиката, Министерство на българското председателство и Комисията за защита на личните данни.

Още БАИТ Новини