• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

DIGITALEUROPE и Европейската училищна мрежа публикуваха Манифест на е-уменията

Манифестът на е-уменията е преведен на 22 езика, включително на български

Европа е в критичен момент, тъй като е все по-растяща разлика между изискванията за дигитална трансформация на икономиката, от една страна, и уменията, ноу-хау и способността на работната сила, от друга. За да се извлече полза от потенциала на новите технологии, както и да бъдат в крак с конкуренцията в световен мащаб, Европа трябва спешно да се създаде eSkilled работна сила. Да работим заедно – ИКТ индустрията, образованието и правителството имат правомощия за осигуряване на дългосрочно действие и успех, който ще произвежда работни места, конкурентоспособност и растеж.

Манифестът на е-уменията е план за осъществяването на тази цел. Това е третото издание и се основава на широк обхват от гледни точки и е задължително четиво за тези, които имат интерес от развитие и запазване eSkilled талантите в 21-ви век. Статиите са подготвени от висши корпоративни мениджъри, вземащите решения, изтъкнати университетски преподаватели, водещи изследователи на пазара и експерти и предвиждат цялостен преглед на състоянието на нещата във всички сектори на обществото.

Манифестът е преведен на 22 езика.

Целият Манифест на е-уменията можете да прочетете на български във файла след публикацията.

Текстът на английски е публикуван тук http://eskills-week.ec.europa.eu/manifesto

 

Всичко за проекта „е-Skills for Jobs 2014“ можете да намерите тук:

http://idg.bg/eskills2014

http://eskills-week.ec.europa.eu/

Още БАИТ Новини