• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Елена Маринова, председател на Инициатива „Образование” на БАИТ представи виждането на ИКТ бранша на конференцията „Равен достъп до качествено образование”

На 25.09.2012 г. в Гранд Хотел София се проведе конференция на тема „Равен достъп до качествено образование”, организирана от „Заедно в час” и Forbes България.

В нея участие взеха лидери, загрижени за успеха на всяко дете. Конференцията се откри от Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕС у нас, а чрез конферентна връзка приветствие поднесе Еврокомисар Кристалина Георгиева.

Елена Маринова бе сред участниците във втория панел, който беше на тема „Училищата – кои практики вече работят”. Тя изказа мнението, че въвеждането на ИКТ в образованието само ще допринесе за равния достъп до качествено образование на учениците и от най-отдалечените места, защото Интернет има навсякъде у нас. Продължи с това, развитието на е-уменията и придобиването на съответните компетенции не би следвало да се изучават като отделен предмет, един час седмично, а да присъстват във всички предмети чрез съответното електронно съдържание на учебниците и помагалата, както и чрез поставяне на съответните задачи на учениците.

Още БАИТ Новини