• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Европейската седмица на е-уменията 2012 ще бъде насочена към значението им за по-добра професионална реализация

БАИТ е партньор по проекта за България

За да помогне на младите хора в Европа да получат по-добри възможности за професионално развитие чрез използване на информационните технологии, DIGITALEUROPE и European Schoolnet  обединиха усилия с Генералната дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия в организирането на Европейската седмица на е-уменията 2012, която ще се проведе от 26 до 30 Март 2012 г.

БАИТ е българският партньор по проекта. В неговите рамки у нас ще се проведат поредица от събития през месеците март и април 2012 г. Те включват конференция, два семинара, състезание за електронни игри, две проучвания за нивото на е-уменията и информационна кампания.

Стейкхолдърите по проекта от българска страна са Jobs.bg, ICT Media, Столична община, Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски и Фондация “Работилница за граждански инициативи”.

Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката прие да бъде посланик на Европейската седмица на е-уменията. Такава покана БАИТ отправи и към г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Ролята на посланиците е чрез знаково участие в публичните събития и отправяне на ключови послания, да се привлече вниманието на младите хора и на обществото като цяло върху важността за развитие на е-уменията и инвестирането в тази посока.

Акцентите на E-Skills Week 2012 ще бъдат върху ползите от е-уменията и ИКТ образованието за намиране на добра работа и реализирането на успешна кариера, върху приноса на новите технологии за иновативността, конкурентоспособността и растежа на компаниите, върху социалните промени, водещи до зелени и устойчиви икономики.

Тревожеща е тенденцията на нарастващата безработица сред младите хора, която надхвърля 40%. Възможностите, които се създават благодарение на науката, информационните и комуникационни технологии, инженеринга и математиката са в основата на развитието на модерната работна сила. Кампанията за Европейската седмица на е-уменията 2012 е фокусирана основно върху обикновените хора и чрез която ще се покаже как те могат да получат работа и да усвоят е-умения в новото електронно общество.

Партньорите по проекта от индустрията са водещи ИКТ компании като Alcatel Lucent, Nokia, Microsoft, Cisco, Intel и голям брой малки и средни предприятия от цяла Европа, в партньорство с образователни и обществени институции, които ще реализират богата и разнообразна програма от събития и дейности в повече от 30 европейски страни. Образователните министерства разбират важността на ИКТ и работят с представителите на бранша за осигуряване на богат избор от възможности за хора, търсещи работа и за млади професионалисти, фокусирани върху кариерното си развитие.

„Малките и средните предприятия могат само да се развият като наемат висококвалифицирани специалисти“, подчерта Ерки Ормала, президент на DIGITALEUROPE.

„Точните професионални умения насърчават иновациите и предприемчивото. Ние не можем да надценяваме ралята на информационните технологии за създаване на работни места.“, каза той.

 

„Европейската седмица на е-уменията е чудесна инициатива, от която можете да научите повече за необходимите умения за намиране на работа.”, каза Марк Дурандо, изпълнителен директор на European Schoolnet. „ИКТ не е просто програмиране, има толкова много възможности за избор, благодарение на творческото използване на технологиите. Някои от най-добрите позиции могат да бъдат намерени чрез използване на технологиите – представете си света без Twitter или Facebook, които са били създадени от страст към технологиите,” каза г-н Дурандо.

Проучване за индустрията, проведено от IDC, оценява, че до 2015 г. 90% от всички работни позиции ще изискват основно ниво на е-умения. Посрещането на това ключово предизвикателство, а именно, че уменията за работа ще нарастват през следващите няколко години, е изключително важна тема. Публично-частното партньорство с големи компании оценява важността все повече хора да участват в дигиталния свят, както за удоволствие, така и професионално.

Първата Европейската седмица на е-уменията, която се проведе през м. март 2010 г. и включваше стотици събития и дейности, повиши информираността сред 65 мл. граждани от 35 страни за важността на е-умения за намирането на по-добра работа и подобряването на начина на живот.

 

Предварителната работа по Европейската седмица на е-уменията ще започне през м. декември 2011 г. и дейностите ще продължат до м. май 2012 г. Ще се акцентира върху възможностите за обучение и работа, като се демонстрира колко са важни ИКТ умения за по-добра професионална реализация.

За да се присъденият към борбата срещу безработицата, компаниите и правителствата са поканени да се включат в  Европейската седмица на е-уменията. За да се запознаете с възможностите да подпомогнете инициативата чрез предоставяне на е-умения, необходими за професионалния и личния живот, можете да посетите http://eskills-week.ec.europa.eu .

 

Още БАИТ Новини