• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина от член на БАИТ

EY Bulgaria е стратегически партньор на първата програма за растеж на Фондация F.A.M.E.

Програмата е насочена към жени предприемачи, развиващи собствен бизнес с потенциал за растеж, и следващо поколение жени в семейни бизнеси, поели главната роля. Целта на програмата е да достигне до всички региони на България и да стимулира участието и на бизнеси, развивани извън столицата.

EY Bulgaria е стратегически партньор на първата програма за растеж на Фондация F.A.M.E. Програмата е насочена към жени предприемачи, развиващи собствен бизнес с потенциал за растеж, и следващо поколение жени в семейни бизнеси, поели главната роля. Целта на програмата е да достигне до всички региони на България и да стимулира участието и на бизнеси, развивани извън столицата.

С участието на водещ стратегически партньор EY Bulgaria и подкрепата на финансова група Карол, програмата има за цел да подкрепи предприемачите и да им даде възможност да помислят и придобият знания, полезни за стратегическото развитие на бизнеса, а заедно с това да станат част от една активна и силно подкрепяща мрежа. 

Програмата ще включва практически обучения, водени от ключови експерти в съответните области, с цел изграждане на нагласа и конкретна стратегия за растеж. Част от основните модули ще включват прецизиране на бизнес модела, финансов мениджмънт, изграждане на култура и лидерски умения и набиране на капитал. Освен обученията с бизнес насоченост, ще се проведат и такива за личностно развитие с фокус върху предизвикателства, пред които са изправени жените предприемачи. Селектираните участници ще имат ексклузивен достъп до ментори от консултантската компания EY Bulgaria, както и до други бизнес експерти. 

Програмата ще се проведе на български език и ще бъде напълно безплатна за избраните участници, следвайки една от основните мисии на F.A.M.E – да подкрепя и развива женското предприемачество в България.

Пълната информация за програмата може да намерите тук.

Кандидатурите на всички желаещи да се включат в програмата ще се приемат до 15 февруари 2024г. онлайн на следния линк.