• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина от член на БАИТ

EY и denkstatt се обединяват и стават една от най-големите компании за услуги в областта в ESG и устойчивостта

denkstatt става част от мрежата на EY в Австрия, България, Румъния, Унгария и Словакия и ще бъде позната на пазара под марката EY denkstatt Тя ще предоставя цялостни решения по въпросите за ESG и устойчивостта

EY и denkstatt обединяват сили и заедно стават една от най-големите консултантски и одит компании по въпросите на ESG и устойчивостта в България. Австрийската група, част от която е българският офис, става част от мрежата на EY в Австрия, България, Румъния, Унгария и Словакия с общо 170 служители и ще бъде позната на пазара под марката EY denkstatt.

Професионалистите от denkstatt ще допълнят вече съществуващата експертиза и услуги на ЕY в сферата на ESG във всяко едно от нейните направления: одит, данъци и право, стратегия и сделки. ЕY denkstatt ще допринесе и за разширяването на съществуващите възможности на ЕY във всяко едно направление, свързано с устойчивост – от изготвяне или одитиране на ESG доклади до трансформиране на цялостни бизнес модели, създаване на стратегии за устойчивост, преглед на практиките за устойчивост при придобиване на компании, техническа експертиза по регулаторни въпроси и др.

Работните екипи ще бъдат мултидисциплинарни и ще се сформират в зависимост от конкретната нужда на клиента, предоставяйки персонализирани услуги и решения. Те ще включват данъчни, правни, бизнес и одит консултанти в един екип с експерти по управление на околната среда и ресурсите, климатични моделирания, управление на корпоративния въглероден отпечатък, ESG отчетност и опазване на биоразнообразието.

„Обединявайки се с водеща консултантска компания по въпросите на устойчивостта разширяваме нашия консултантски портфейл и значително надграждаме както компетентността, така и капацитета си в областта на услугите за устойчивост“,

коментира Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България и Югоизточна Европа.

„Общата ни цел е да допринасяме максимално за устойчиво развитие на компаниите, и по този начин и на обществото като цяло. В тази конфигурация можем да адресираме проблемите на клиентите си индивидуално и да им помогнем във всяко едно отношение като предоставим цялостни и специализирани решения в областта на устойчивостта за всяка една индустрия. Заедно създаваме още по-силен позитивен ефект и добавена стойност за нашите клиенти, служители и за икономиката като цяло, което пък е в унисон с нашата цел в EY за изграждане на по-добър работен свят“,

допълва Гърнев.

Групата denkstatt е основана във Виена през 1993 година и оттогава се е превърнала в една от най-опитните консултантски компании за устойчивост на австрийския и европейския пазар с около 170 служители и офиси в пет страни. С повече от 30 години опит тя предлага обширен набор от услуги по темите за устойчивост, включително консултации относно CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) и европейската таксономия, оценки на устойчивост, кръгова икономика и устойчиво финансиране, както и цялостни стратегии за климата и ESG. В България, denkstatt започва да оперира от 2007 година и бързо затвърждава позициите на водещ консултант в сферата на ESG. Присъединяването й към мрежата на EY създава важна синергия, която ще може пълноценно да подкрепи и даде ценни насоки на бизнеса и обществото по всички въпроси и предизвикателства на дневен ред, свързани с устойчивост.

 „Не се притесняваме да гледаме надалеч и в мащаб. Заедно с EY очакваме по-голямо влияние на бизнеса, като използваме нашите знания и умения на глобално ниво. Иска ни се EY denkstatt  да подкрепя клиентите си – както компании, така и институции – така че пътят към зелено бъдеще да ги прави по-силни и успешни”,

коментира Боян Рашев, съдружник, EY denkstatt.

„Придобиването на denkstatt е комплимент за нас. Започнахме двама души и създадохме нишата за услугите по корпоративна устойчивост в България. Днес имаме екип, сравним с далеч по-развити европейски страни, а по знания и умения си позволяваме да се мерим с глобални компании. Смятаме, че комбинацията с международното присъствие и опит на EY ще ни позволи да развием този капитал“,

споделя Климентина Рашева, съдружник, EY denkstatt.

EY предоставя решения в областта на устойчивостта вече почти 20 години. През 2021 г. портфейлът от услуги за устойчивост е значително разширен с услуги като стратегия, данъци, сливания и придобивания, субсидии, както и с консултации по прилагане на европейската таксономия, CSRD или CSDDD. Всички тези услуги на EY и denkstatt сега ще бъдат обединени под шапката на EY Sustainability.

За EY

EY  |  Одит | Данъци | Стратегия и Сделки | Право

EY допринася за изграждането на един по-добър работен свят, като подпомага създаването на дългосрочна стойност за своите клиенти, хората и обществото като цяло и насърчава укрепването на доверието и сигурността в капиталовите пазари.

С помощта на съвременни технологии и умения, международните екипи на EY в над 150 държави създават доверие и помагат на фирмите и организациите да се развиват, променят и работят успешно.

Предоставяйки услуги в няколко основни направления – одит, данъци, право, финансови консултации, стратегия и сделки, екипите на EY задават важните въпроси, за да отговорят на сложните проблеми, пред които е изправен нашият свят. EY е част от глобалната организация и може да се отнася към една или повече фирми–членки на Ърнст и Янг Глобъл Лимитид, всяка от които е самостоятелно правно дружество. Ърнст и Янг Глобъл Лимитид – дружество с ограничена отговорност, регистрирано във Великобритания – не предоставя услуги на клиенти.