• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Работна Група

Участници:Апис Европа, Балкантел, ВиЕмУеър България, Давид Холдинг, Контракс, Л-Клас, Лирекс БГ, НиърСофт, Риск Електроник, Оптим-ал, Соусайбър,  Технологика, ФТС България, Фондация „ЛИБРе“
Сред темите, по които работи групата, са ускоряване на дигитализацията в МСП от другите сектори на икономиката, подготовка на измерители за ИТ зрялост (Digital Maturity Assessment) и разработка на ИТ паспорти на МСП.