• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Работна Група

Участници:CENTIO #CYBERSECURITY, VIVACOM, Акронис България, Апис Европа, Асбис България, Контракс, Лирекс БГ, Речек, Риск Електроник, Сиском Инженеринг, Технологика
Сред темите, по които работи групата, са: регулации относно формирането на екипи за реакция на инциденти (SCIRT), развиване на компетенции в сферата на киберсигурността в средните училища. Политики в областта на информационното общество, електронното управление, повишаване на информационната сигурност