• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Работна Група

Участници:Поликомп ЕООД, VIVACOM/БТК ЕАД, АЛСО България
Сред темите, по които работи групата, са: авторско право, компенсационни възнаграждения при възпроизвеждане по репрографски начин за лично ползване, патентно право, интелектуална собственост.