• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Работна Група

Участници:Ай Ти Си Консулт, ВиЕмУеър България, Дейта плюс, Контракс, Лирекс БГ, Акодис България, Риск Електроник, Телерик Академия
Сред темите, по които работи групата, са: експертиза и изготвяне на становища относно нормативната уредба за професионалното образование, националните програми на Министерството на образованието и науката за ИКТ, въпроси на висшето образование