• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Харта на БАИТ срещу корупцията – 14.12.2006

Общото събрание на БАИТ прие харта в борбата срещу корупцията

На свое заседание от 14.12.2006г. общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) обсъди и одобри конкретни мерки за създаването на прозрачност при провеждането на публични конкурси. Приета бе харта, в която се посочват най-често използваните приьоми и белези на корупционно организираните търгове, срещу които БАИТ и занапред най-активно ще се противопоставя.

Още БАИТ Новини