• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – Образователен форум – пленарна сесия

Тема: БАИТ ЕКСПО обсъжда държавната политика и стратегия за ИКТ в образованието

В рамките на най-голямото специализирано национално изложение по информационни и комуникационни технологии БАИТ ЕКСПО 2008 на 7 ноември 2008 г. се проведе Образователна конференцияИКТ в образованието“, със съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН).

 

            На нея за четвърта поред година Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) дава възможност на училища и фирми, работещи активно в областта на разработката и приложението на електронно учебно съдържание, да покажат своите постижения на  БАИТ ЕКСПО 2008. Проявата е част от традиционния Образователен форум. Тази година той включва щандове на 20 училища и 5 фирми.

 

            Програмата на конференцията включва 24 презентации на разработки и добри практики при приложението на ИКТ в процеса на преподаване в българските училища. Основният доклад посветен на държавната политика и стратегия за ИКТ в образованието изнесе г-н Орлин Кузов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН. Той запозна многобройната аудитория с основните акценти от петгодишната стратегия на МОН.

 

            За първата година от изпълнението на стратегията е осигурено финансиране в размер на 35 милиона лева. В рамките на една година учебното съдържание за всички класове ще бъде качено в интернет, а за голяма част от учителите домашният интернет ще е безплатен, съобщи г-н Кузов. Министерството предвижда още активизиране на публично-частните партньорства в областта на ИКТ в образованието, като целта е да се засили участието на частни компании, местните власти, граждански асоциации и сдружения. Стратегията трябва да приключи през 2012 година.

 

            Образователният щанд е значително по-голям и комплексен в сравнение с  предишни издания. Той дава възможност на голям брой фирми, университети и училищни колективи, които разработват или са дистрибутори на учебни продукти и системи, да демонстрират своите постижения в използването на ИКТ в обучението или нови разработки. Свой щанд в рамките на форума има и МОН.

 

            На място посетителите могат да се запознаят с продукти и системи, да видят мултимедийни учебни програми, както и такива за ранно училищно обучение и възпитание.

    

Още БАИТ Новини