• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Информационен щанд на CEBIT 2006

БАИТ ще представи българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006
 
За да спомогне за възможно най-доброто представяне на българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 при така създадената обстановка две седмици преди откриването на изложението БАИТ протегна ръка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. По предложение на асоциацията изпълнителната агенцията предостави на БАИТ щанд с площ 20 m2 в палата №5 („Бизнес процеси“).
Съвместно с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) БАИТ ще изгради „Информационен щанд на българската ИКТ индустрия”. Щандът ще бъде използван за широко популяризиране на българската ИКТ индустрия, възможностите на българските фирми за партньорство, политиката на държавата за развитие на ИКТ и за привличане на чуждестранни инвестиции, ще способства за улесняване на контактите и създаване на партньорства между български и чуждестранни фирми. Ще се оказва информационна подкрепа и на българските фирми, които участват на CeBIT 2006 със свои индивидуални щандове.
Първоначално планираният в палата №8 групов национален щанд ще бъде с намалена площ и на него ще се представят пет български фирми.

Още БАИТ Новини