• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Иновации в индустриалната и домашна автоматизация – кои фирми са част от Smart Cities 2019?

Поредното издание на Smart Cities (16-18 април, 2019, София) ще представи новите възможности за развитието на градовете и ще срещне доставчиците с техни клиенти и дистрибутори не само от България, но и от региона на Югоизточна Европа.

Грийн Ембедед Системс е с дебют на изложението. Акцентът ще е върху директен електромер за 60А за домашно ползване, с вграден Wi-Fi и размери на стандартен предпазител – определян като новост на световния пазар. С новия домашен електромер, инсталацията отнема също толкова усилия, колкото и смяната на един стандартен предпазител в таблото на апартамента ви. Фирмата ще популяризира и концентратори за индустриална автоматизация с опция за модулно надграждане, web-базиран софтуер за мониторинг и визуализация.

VAiOS предлага начини за постигане на по-голям контрол и доходност за бизнесите на своите клиенти. Г-н Тодоров, управител на търговската група, анонсира, че по време на Smart Cities ще презентират  хардуерната и софтуерна автоматизация, реално изградени системи и интересни проекти – като единствения свръхмодерен смарт фитнес център у нас и иновативна система с уеб дистанционно управление за фасилити мениджмънт, която в момента се внедрява в Холандия. Фирмата предлага персонализирани решения и благодарение на модулите на системата може да намали времето за изпълнение до по-малко от една трета в сравнение с кодирането на софтуера на еквивалентна система от нулата. Голям плюс за клиенти е, че не трябва да заплащат за нищо излишно, което няма да използват. Стартирайки от базови възможности, системата може да се надгради. 

Комикон ще представи усъвършенствани системи за ранно откриване на горски пожари – специално разработен от фирмата гейтуей за връзка между безжични LoRa® сензори и Modbus TCP/MQTT сървъри. Устройството е разработено в два варианта – Ethernet версия за стационарно приложение и 3G мобилен вариант за монтаж на мобилно устройство. Гейтуеят е предназначен за вграждане в системи за мониторинг с приложение в ютилити сектора (ВиК, нефт и газ, ..), а също и в земеделието, мониторинг на околната среда, транспортна инфраструктура и др.

Intracom, Innova и Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи също ще бъдат част от Smart Cities. 

Други акценти в изложението ще са:  телеметрични системи за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации, ZigBee базирани устройства, предназначени да доставят надежден и сигурен безжичен трансфер на стандартни аналогови, дискретни и серийни сигнали, интелигентни системи в областта на транспорта, енергетиката и публичната администрация; системи и ИКТ за осветление, мониторинг на трафика и паркинг услуги, електронно здравеопазване; уеб базирани системи за управление на данни; системи за енергиен мениджмънт; системи, базирани на GPS сателитна навигация и GALILEO; eнергоспестяващо оборудване за отопление, вентилация и климатизация, автономни енергийни системи и др. 

 

Защо да участвате?      

• Ще създадете ползотворни контакти и ще обмените опит.

• Организаторът Виа Експо предоставя ефективни промоционални възможности. 

• Бизнесът, индустрията, общините и крайните клиенти стават все по-информирани за ползите от инвестиция в иновативни технологии, за да постигнат по-висока ресурсна ефективност и намаляване на разходите. Smart Cities е добра възможност да представите директно вашите продукти пред потенциални партньори и клиенти. 

• Нова секция на сайта “Изложители търсят дистрибутори /сътрудници “ ще съдейства за намиране на бизнес партньори и персонал в региона. 

 

За първи път специализирани зони: Start-up зона – фирми ще представят бизнес идеи за подобряване живота в градовете, Индустриална зона и Зона Финансиране.

 

За повече информация: Брошура Smart Cities   Статистика   www.viaexpo.com

Паралелни събития: Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Управление на отпадъци

Още БАИТ Новини