• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ИТ браншът и ефективното изразходване от общините на 60 милиона евро по ОПАК, приложението на ЗОП и необходимите промени в него!

Това беше мотото на пресконеференцията, организирана от БАИТ, БАСКОМ и Българският ИКТ Клъстер в сряда, 24 февруари в Пресцентъра на БТА.

Браншовите организации от сектора на Информационните технологии искат от новото правителство да премахне порочните практики, свързани с неефективното, непрозрачното и корупционното изразходване на средства от европейски програми и от държавния бюджет за проекти, свързани с информационните технологии.

ИТ браншът се базира на подписания с ГЕРБ меморандум на 30.06.2009 г. за ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот, за по-добро управление на страната и за подобряване качеството на живот на нейните граждани.

Поводът ИТ браншът да обърне внимание на управляващите към подписания меморандум са продължаващите съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) по процедури за доставка и внедряване на ИТ продукти и услуги, финансирани по програма ОПАК, които стартират и/или продължават след поемането на изпълнителната власт в страната от ГЕРБ. Това изправя България пред риска като държава отново да се окажем под справедливи атаки от страна на ЕС.

На пресконференцията бяха представени следните становища на ИТ бранша:

  • За непрекъснато констатираните груби и фрапиращи нарушения в Оперативната Програма „Административен Капацитет” (ОПАК).
  • За липсата на контрол при обявяването и провеждането на процедури за избор на изпълнител по проекти, финансирани по програмата.
  • Какви промени в ЗОП и какви мерки още са необходими, така че ОПАК действително да осигурява пари за реално и ефективно, измеримо подобряване на качеството на административното обслужване и повишаване на  капацитета на държавната администрация.
  • Защо браншът разчита на енергичната намеса на премиера Бойко Борисов за временно спиране на обявяването на процедури по ОПАК и детайлно преразглеждане на проектите.
  • Защо са наложителни тежки санкции за длъжностните лица, свързани с обществените поръчки.

Според ИТ браншът е необходимо прекратяване на обявeните процедури и спиране обявяването на нови по ОПАК, както и детайлно преразглеждане на проектите, които са носители на описаните недъзи и нарушения и бързо приемане на предложените промени в Закона за обществените поръчки.

Ако това се направи,  ОПАК занапред действително ще осигурява пари за реално и ефективно, измеримо подобряване на качеството на административното обслужване и повишаване на  капацитета на държавната администрация, което българските граждани и нормални пазарни субекти заслужават.

Още БАИТ Новини