• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Изпълнителният директор на БАИТ получи наградата на DIGITALEUROPE за проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012“

Изпълнителният директор на БАИТ – Весела Калъчева, получи наградата на европейската ИТ асоциация DIGITALEUROPE за проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012”.

На годишната среща на DIGITALEUROPE – Annual Summit 2013, проведена на 15 и 16 май 2013 г. в Брюксел, европейската ИТ асоциация за пръв път връчи Recognition Awards 2013. Наградите бяха общо три и отличиха постижения в следните направления:

Първата награда беше за изключително успешния проект „Европейска седмица на е-уменията 2012”, реализиран от DIGITALEUROPE и European Schoolnet едновременно в страните – членки на ЕС. БАИТ осъществи проекта в България и нейният Изпълнителен директор е отличен за постигнати най-високи резултати по отношение на брой събития, брой участници в тези събития, брой публикации в медиите и най-висок брой достигната аудитория. Изборът е направен на база на показаните резултати от общо 23 национални ИТ асоциации, участвали в проекта.

Това е второто голямо признание за БАИТ във връзка с успешното реализиране на проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012”, след високата оценка дадена от вицепрезидента на ЕК Антонио Таяни в писмо, изпратено на 25.07.2012 г., до председателя на УС Теодор Захов.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете на https://www.bait.bg/novini/pismo-do-bait-ot-vitseprezineta-na-ek-antonio-tayani-za-uspeshno-priklyuchiliya-proekt-evropeyska-sedmitsa-na-e-umeniyata-2012

Весела Калъчева още веднъж изказва своята голяма благодарност на стейкхолдерите по проекта, които допринесоха за успеха му, а именно: на членове на БАИТ – Майкрософт България; Сентио, Ай Си Ти Медия, Интерконсулт България, Мусала Софт и Сиела Норма, също на Представителството на ЕК в България, МТИТС, Националния център за безопасен интернет, Форум Ключ,  Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” на Столична община, Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски, Кариерния център на УНСС, катедра „Информатика” на МГУ, Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Агенция „Ноема” и в. Капитал.

С другите две награди бяха отличени Давид Скудери, Самсунг Електроникс Европа и Арно Брюне, Сони за значим принос в дейността на работните групи на DIGITALEUROPE по пазарна регулация, авторски права, интелектуална собственост, правата на потребителите, облачни технологии, защита на данни. В тези работни групи се обсъждат европейските политики и директиви в посочените направления и се правят предложения за промени, съобразно потребностите на ИКТ бранша.

Още БАИТ Новини