• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Извънредно Общо събрание на БАИТ

На 7 април (вторник) се проведе извънредно Общо събрание на БАИТ, на което беше избрано ново ръководство на асоциацията.

Събранието протече в конструктивен дух. От предложените кандидатури за Управителен съвет на БАИТ най-много гласове получиха: Теодор Захов – Спектър Нет, Стоян Боев – Интерконсулт България, Дамян Иванов – Ди Уеър, Веселин Тодоров –Сиела Софт енд Пъблишинг, Георги Пенев – Бора Солюшънс, Петър Стефанов – Фрекълз. Григор Фурнаджиев – Инфостар.
Теодор Захов бе избран за Председател на управителния съвет на БАИТ.
Събранието избра и нов Контролен съвет на БАИТ в състав: Никола Шумаков – Елтрейд, Атанас Тасев – Брайт комплекс, Пламен Стоянов – Интеграл-К.

Още БАИТ Новини