• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Крум Гърков, изпълнителен директор на eu-LISA, беше ключов оратор на Годишната среща на компаниите-членове на БАИТ

27 представители от 19 компании-членове на БАИТ се включиха в Годишната среща на 31 октомври 2018 г. Ключов оратор на събитието беше Крум Гърков, изпълнителен директор на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие eu-LISA.

Огнян Траянов, председател на УС на БАИТ представи госта, който направи кратко експозе за дейността на агенцията. eu-LISA работи в областта на вътрешната сигурност, на управлението на външните граници на Европа и на управлението на миграцията (ШИС II, ВИС и Евродак). Нейната основна оперативна задача е да гарантира, че тези системи функционират денонощно без прекъсване. Споменатите системи са ключови за нормалното функциониране на Шенгенското пространство. В този смисъл работата на eu-LISA е от ключово значение за Европейския съюз.

В момента има много процеси, които са свързани с информационните технологии, посочи Крум Гърков. Днес и в следващите години това, което Европа ще трябва да реши като предизвикателство, има две страни – първо, ЕС иска да остане отворен към останалия свят. От друга страна, след 2015 г. европейските граждани искат все повече и повече ЕС да осигури минимален стандарт за вътрешна сигурност.

След терористичните атаки в няколко европейски държави през 2015 г. информационните технологии в областта на вътрешната сигурност, управлението на границите и миграциятабяха издигнати в политически приоритет. Като следваща стъпка дойдоха и редица инициативи за подобряване на системите, за които ЕС предвижда финансиране. Сред тях са:

  • Entry/Exit System (EES) – ще регистрира времето и мястото на влизане и излизане на всички граждани на страни извън ЕС, които пътуват в Евросъюза.
  • European Travel Information and Authorization System (ETIAS) – система за оторизация на пътуванията. Целта е да се регистрира често пътуващи в ЕС граждани на трети страни и да се улесни проверката им при преминаване на граница на ЕС.
  • Interoperability (взаимосвързаност) – в края на 2017 г. ЕК представи едно ново предложение за Регламент, който е свързан с взаимосвързаността между различните системи. Това е голяма инициатива на европейско и национално ниво, която ще се развие в следващите години.

Има изключително много възможности за ИТ компании на национално и на европейско ниво в областите, в които агенцията оперира – вътрешна сигурност, управление на границите и управление на миграцията“, посочи изпълнителният директор на eu-LISA. Той насърчи българските компании от ИКТ сектора да бъдат по-активни и да се включват в консорциуми по различните процедури, които се обявяват по отделните инициативи. Той подчерта, че агенцията като възложител държи продуктите и системите да се създават на територията на Европа. По думите на Гърков информационната архитектура в областта на вътрешната сигурност и управлението на външните граници ще се промени съществено в следващите години. Необходимостта за това произтича от трансформацията, през която минава управлението на външните граници на Европейския съюз, вътрешната сигурност и управлението на миграцията. Тази трансформация има два основни аспекта:

  • Тотална дигитализация на процесите и операциите;
  • Много бърза конвергенция между управлението на границите, вътрешната сигурност и управлението на миграцията.

Участниците в срещата получиха възможност да зададат редица въпроси към госта и се състоя интересна дискусия.

Крум Гърков е ръководител на eu-LISA от самото й създаване през 2012 г. в Талин, Естония. Като постоянно пребиваващ в държавата, той сподели с участниците в срещата любопитни подробности за това как функционира е-управлението там. По думите на Крум Гърков е-управлението и развитието на страната като предпочитана ИТ дестинация в Европа е заложено като национален приоритет в Естония още през 90-те години на 20 в. и е следвано неотклонно, като за целта е работено и в посока на образоване на обществото по тези теми. В резултат свързаността на всички информационни системи улеснява всекидневния живот на естонските граждани във всяко отношение Съществен елемент са  и постоянните усилия, които Естония полага в областта на киберсигурността. В тази връзка е важно да се отбележи, че киберсигурността се разглежда като обществен проблем, а не само като проблем на държавата и правителството.

Още БАИТ Новини