• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Меморандум за сътрудничество – 14.05.2007г.

Меморандум за сътрудничество между Сметната палата на Република България и БАИТ

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и Председателят на УС на БАИТ Златко Златков подписаха меморандум за сътрудничество. Двете страни се споразумяха да си сътрудничат за преодоляване на съществуващите негативни явления при спазването на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в борбата срещу корупционните явления в сферата на информационните и комуникационни технологии.
В изпълнение на това споразумение БАИТ ще предоставя на Сметната палата обобщена информация от последните няколко години за най-често срещаните нарушения на ЗОП, за типичните начини за заобикаляне на закона, свързани с изискванията при изготвяне на  документацията за участие в процедурите и белезите, по които по-лесно могат да се идентифицират открояващи се корупционни намерения и практики. Тази информация ще служи на Сметната палата при изготвяне на годишната одитна програма и за идентифициране на рисковете при провеждане на процедурите по ЗОП във връзка с извършваните одити.
БАИТ също така ще осигурява периодична информация за постъпили сигнали за осъществени нарушения на ЗОП при обществени поръчки с общонационално значение. Асоциацията периодично ще предоставя на Сметната палата списък с независими експерти за участие в одити при спазване на изискванията на Закона за Сметната палата.

Още БАИТ Новини