• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина от член на БАИТ

Methodia със стратегическо партньорство с Enloc на немския пазар

Това партньорство открива нови възможности за дигитална трансформация в целия спектър на комуналните услуги и поставя основите за дълготрайно сътрудничество между двете компании, лидери в своите области.

Това партньорство открива нови възможности за дигитална трансформация в целия спектър на комуналните услуги и поставя основите за дълготрайно сътрудничество между двете компании, лидери в своите области.

С удоволствие анонсираме новото стратегическо партньорство между Methodia, водеща компания, разработваща собствени софтуерни продукти за комунални и телеком компании, и Enloc, иновативен доставчик на енергийни услуги за жилищния сектор. Целта на това сътрудничество е двете компании да предложат съвместен пакет от дигитални услуги, отговарящи на растящите нужди и изисквания на ютилити пазара в Германия.

Methodia, със своята експертиза и дългогодишен опит в индустрията, ще предостави на разнообразното портфолио от клиенти на Enloc дигитални инструменти за оптимизиране и управление на бизнес процеси като Клиентски портал (Customer Self-Service Portal), Back-Office портал, CRM, системи за продажби и брокерски услуги, система за фактуриране и др. Enloc ще бъде официален представител на Methodia на немския пазар. Първият етап от съвместното сътрудничество между двете компании е вече факт, а именно разработката на Клиентски портал, който немските ютилити компании могат да предоставят на своите клиенти. Потребителите на портала ще имат достъп до своите, фактури, договори, потребление, също така ще могат да изпращат показанията на измервателни уредите и да изпращат запитвания към доставчика. Порталът вече има и интеграция с популярна система за фактуриране в Германия и предлага високо ниво на удобство и ефективност в управлението на комунални услуги.

Партньорството между Methodia и Enloc цели да трансформира начинът, по който ютилити компаниите в Германия управляват своите вътрешни и външни процеси, взаимоотношенията с техните клиенти и да повиши клиентската удовлетвореност.

За Methodia

Methodia е водещ глобален доставчик на софтуер като услуга (SaaS), специализиран в разработването на фронт-енд и бек-енд продукти за сектора на комуналните услуги. Системата „Utility & Telecom Suite“ е цялостно бизнес решение за управление на всички етапи от жизнения цикъл на клиента, включително придобиване, управление, фактуриране и обслужване. Използвайки технологии за изкуствен интелект и машинно обучение, продуктите и услугите на Methodia дигитализират оперативните дейности на ютилити компаниите повишават ефективността. Компанията остава ангажирана с непрекъснатото развитие на продуктите, оптимизирането на бизнес процесите и подобряването на качеството на услугите.

За Enloc

Enloc започва своята дейност с доставката на енергийни услуги за жилища без текущи наематели. Днес, като „Smart-Up“ в сектора на недвижимите имоти и енергетиката, Enloc води дигиталната революция в този сектор. В допълнение към енергоснабдяването, компанията предлага и дигитални инструменти като EN.Power с модули за преглед на фактури, показания на измервателни уреди и договорни документи, както и EN.Tab за дигитални приемо-предавателни протоколи на апартаменти. Enloc предоставя и IT услуги, консултации за процеси и решения за договорни услуги за компании в сферата на недвижимите имоти и енергетиката. Компанията работи за устойчиво развитие на индустрията, като се фокусира върху най-важния фактор за прехода към ефективно отопление: съществуващите сгради.