• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Министерски съвет отмени решението от 26 май 2010 г. относно предлаганите промени в системата за компенсаторни възнаграждения по закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

На заседанието си на 02 юни 2010 година Министерския съвет отмени решението си от 26 май 2010 г относно предлаганите промени в системата за компенсаторни възнаграждения по чл. 25 и следващите от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

След направени бележки и уточнения по текста в документа, се установи, че е необходимо да се изчака решението на Съда на Европейския съюз в Люксембург, относно тълкуването на чл. 5, ал. 2, б. „б” от Директива 2001/29/ЕО от 22 май 2001 г. във връзка с хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, и да се прецизират разпоредбите на законопроекта в съответствие с него и с тази директива. Това ще допринесе за по-добра и по-пълна защита на интересите на българските граждани и компании и на титулярите на авторски и сродни права.

 

 

Още БАИТ Новини