• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Министерски съвет прие Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти

БАИТ приветства тази политика и ще се включи активно в изпълнението на стратегията, както беше много активна с предложения и експертиза по време на писането на концепцията

На свое заседание на 16 декември 2015г. Министерски съвет (МС) прие Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, която предвижда създаването на предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 души през следващите 15 години.

Изготвянето на документа беше провокирано от анализи на министерствата на труда и социалната политика и на икономиката, както и на браншовите асоциации, които ясно показват недостиг на високо квалифицирани софтуерни специалисти за запазване и увеличение на ръста на сектора, се посочва в съобщението на МС.

Като национално отговорна асоциация БАИТ подкрепя тези действия на правителството и ще се включи в нейното изпълнение. Преди месец документът беше представен на компаниите-членове на БАИТ от Николай Ангов, съветник към политическия кабинет на  заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова.

В концепцията се предвиждат дейности, които ще допринесат за развитие на професионалното образование в областта на софтуерните професии. За целта ще се окаже специализирана подкрепа за професионални гимназии. Предвидено е подпомагане на университетите, предлагащи най-високо за страната качество на образование на софтуерни специалисти, да повишат значително план-приема си. За повишаване на интереса на кандидат-студентите към тези специалности се предвиждат мерки за кариерно ориентиране, повишаване на качеството на преподаване на математика и преподаване в гимназиите на предмети, изучавани в начален курс на висшето образование, под формата на извънкласна дейност.

Дейностите предвидени в концепцията ще бъдат финансирани основно по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Пълният текст на Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти можете да намерите в прикачения файл. 

Още БАИТ Новини