• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

На 14 януари 2010 г. се проведе редовното Общо събрание на Българската асоциация по информационни технологии

Гости на събранието бяха г-н Иво Прокопиев, председател на КРИБ, г-н Първан Русинов, ресорен зам. министър на МТИТС и г-н Георги Брашнаров, Председател на БАСКОМ. Гостите представиха насоките и перспективите за работа през 2010 г. и възможностите за реално взаимодействие с БАИТ, както и отговориха на конкретни въпроси на присъстващите.

Към членовете на БАИТ се присъединиха и фирмите САП ЛАБС България ЕООД и АБАТИ АД.

Събранието протече в делови и конструктивен дух.

Докладите на постоянните комсиии на БАИТ и приложенията към тях са налични в раздел Комисии в общата част на сайта на БАИТ. 

Отчета на Ууправителния съвет и доклада на Контролния съвет на БАИТ са достъпни в зоната за членове на БАИТ.

Още БАИТ Новини