• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

На 15 май 2024 г. се проведе редовното годишно общо събрание на БАИТ

На 15 май 2024 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на БАИТ, което тази година е отчетно.

Преди началото му присъстващите получиха възможност да се запознаят с визията на Столична община за дигитализация на столицата. Иван Гойчев, заместник-кмет в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие „, представи пред участниците в събранието Дигиталния борд на Столична община. Дигиталната стратегия ще се развива в 3 посоки: грижа за гражданите и бизнеса, грижа за градската среда и грижа за ефективна администрация. Предстои СО да изготви списък с проекти, като призивът към ИТ фирмите е за по-голяма ангажираност и съдействие. 

По време на събранието се представиха новоприетите компании-членове на БАИТ. За отчетния период това бяха Ванбо Фешън, АЙКАП КРИФ, Пауър Партнър Солюшънс, Fortinet, AdaSoft, ЕС 3 Къмпани, Дев Скейл.БГ, БОРИКА и ДемандХай.

На събранието бе разгледан и приет отчетът на УС за дейността и за изпълнението на бюджета за 2023 г. Протоколът от ОС ще бъде изпратен до членовете.

Още БАИТ Новини