• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

На 15 октомври 2009 г. Управителният съвет на БАИТ проведе работна среща по ЗОП и тръжни практики.

Срещата премина под мотото „Десет години ЗОП и осем години законно опорочаване на поръчките” и при сериозен интерес от страна на членовете на БАИТ.

Това е първата от срещите, които комисия „Пазарна конкуренция“ на БАИТ организира във  връзка със зачестилите напоследък случаи на обявяване на обществени поръчки, които са в разрез със ЗОП и нормативната уредба.

Управителният съвет представи позицията на БАИТ в случаите на нарушаване на ЗОП и обсъди с присъстващите механизмите за реакция в случаи на обявяване на обществени поръчки, които са в разрез със закона и нормативната уредба, с оглед максимална прозрачност и защита на интересите на ИКТ бранша. Обсъдени бяха предложения за промяна на съществувашия Закон за обществените поръчки, които ръководството на Асоциацията смята да внесе в Народното събрание, както и други мерки за противодействие на корупционния процес.

Участие в дискусията взеха представители на сродни браншови организации като БАСКОМ и АСТЕЛ, които се присединиха към позицията на БАИТ, а също и висококвалифицирани външни експерти по ЗОП, които изказаха мнение по поставените от бранша проблеми.

 

 

Още БАИТ Новини