• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

На 19.07.2011 г. МТИТС публикува за обществено обсъждане проект на тръжна документация за развитие на е-управлението

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува на Интернет страницата си http://www.mtitc.government.bg/ проект на тръжна документация за открита обществена поръчка за изпълнение на най-големия проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за развитие на електронното управление. Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”  – договор № К-10-31-1/07.09.2010 год. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

Общественото обсъждане на проекта бе един от поетите ангажименти от страна на представителите на държавната администрация по време на срещата-дискусия  „Реалните инструменти на е-управлението – ролята и мястото на ИКТ бранша в осъществяване на работещо е-правителство”, организирана от БАИТ на 15.06.2011 г. в рамките на BAIT WEEK 2011.

Обсъждането ще продължи до 28 юли. С проекто-документацията по Проекта „Развитие на административното обслужване по електронен път” можете да се запознаете на: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=4989.

Още БАИТ Новини