• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

На 20 март се проведе конференцията „Бизнес и образование”

Министър Сергей Игнатов беше специален гост на събитието

Конференцията беше открита от  Зинаида Златанова, ръководител на представителството на ЕК в България  и Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ.

Министър Игнатов направи встъпително изказване. Той обяви, че около 25% повече средства ще получат най-добрите университети в страната за 2012-та, класирани по специалности в последното рейтингово проучване на просветното министерство и Институт „Отворено общество“.

Събитието си постави за цел да отговори на въпросът „Какво да е образованието, за да е конкурентен бизнеса ”. Негов основен акцент ще бъдат е-уменията като ключов фактор за връзката между образованието и бизнеса.

В дискусионните панели участваха представители на водещи ИТ компании като Георги Ранделов – Майкрософт, Саша Безуханова – Хюлет Пакърд, Адриан Чорояну – мениджър „Бизнес развитие“ на Интел, Огнян Трaянов – Технологика, както и Анна-Мари Виламовска, Секретар по здравеопазване, oбразование и наука към  Президента на Република България, Джамил Салми – главен експерт в областта на висшето образование в Световна банка,  Андре Ришие – експерт в Генерална дирекция „Предприятия и Промишленост“ на Европейската комисия , представители на наши и чужди университети.

Събитието премина при много голям обществен и медиен интерес. Повече от 200 представители на бизнеса, неправатилствения сектор, учебните заведения и държавните институции взеха участие в конференцията. 

Тя се проведе в рамките на проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012”, чийто изпълнител за България е БАИТ.

Още БАИТ Новини