• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

НАП с разяснителна среща относно Наредба № Н-18 за членовете на БАИТ

На 16 ноември 2018 г. се проведе среща на експерти от Националната агенция по приходите (НАП) и компании-членове на БАИТ.

Участие в разяснителната среща взеха близо 50 наши представители от над 20 компании. От страна на НАП участие в срещата взеха Веселин Трифонов, началник-отдел в Дирекция „Контрол”, ЦУ на НАП и Росен Бъчваров, Директор на Дирекция „Комуникации и протокол“. 

Срещата премина в конструктивен дух и отзивчивост от страна на НАП. По време на разговорите бяха разгледани различни казуси, произтичащи от промените в нормативната уредба. Бяха поставени редица въпроси във връзка с влизането в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 1 декември 2018 г., от когато производителите/разпространителите на софтуер за управление на продажбите започват да декларират съответствие на програмните продукти с изискванията на Наредбата.

Участващите в срещата се обединиха около идеята компаниите от БАИТ да изпратят предложения по отношение на наредбата за технологични решения, които да отразяват  спецификата на ИТ компаниите, произвеждащи и дистрибутиращи ERP системи.

Още БАИТ Новини