• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Национален конкурс на БАИТ за журналисти 2007

Национален конкурс на БАИТ за журналисти

Покана за участие
 
Пореден журналистически конкурс за „Наградата на БАИТ за журналистически принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в България.
 
Уважаеми журналисти,
 
Като най-голяма и влиятелна неправителствена организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в страната, за втора поред година Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), организира журналистически конкурс за присъждане „Наградата на БАИТ за журналистически принос за развитие на информационните и комуникационните технологии в България”.
 
Наградата е ежегодна и се връчва на представители от печатните и електронните медии с цел да удостои с признание и поощри журналистите, които спомагат за популяризирането и решаването на задачите, свързани с развитието на информационните и комуникационни технологии в България. С наградата се удостояват журналисти показали висок професионализъм, обективност, гражданска доблест и смелост при отразяване на проблемите, свързани с развитието на информационното общество в страната ни.
 
За участие в конкурса за 2007 г. се допускат до участие журналистически материали публикувани или излъчени от 1-ви януари до 31-ви октомври 2007 г. Всички желаещи да участват в конкурса трябва да представят списък на публикации или на излъчени предавания, както и самите материали на електронен или хартиен носител в офиса на БАИТ. Предложения за награждаване на журналисти ще правят и фирмите-членове на асоциацията.
 
Оценката на журналистическите материали ще бъде извършена от жури, включващо изтъкнати представители на бранша и преподаватели по журналистика от Софийския университет „Свети Климент Охридски”.
 
Голямата награда е диплом на БАИТ и преносим компютър.
Класираните на второ и трето място журналисти ще получат цифрови диктофони.
 
Наградата за журналисти ще бъде връчена в рамките на Дванадесетото издание на най-голямата изложение по информационни и комуникационни технологии БАИТ ЕКСПО 2007, което ще се проведе от 30 октомври до 3 ноември2007 г. в Интер Експо Център, София.
 
Очакваме вашите материали на bait@bait.bg, както и на нашия адрес ул. Мизия, 7 – за по подробна информация, моля обърнете се към Секретариата на БАИТ: +359 2 946 1513.
 
 
Председател на УС на БАИТ:
Боян Бойчев

Още БАИТ Новини