• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Ние сме ускорителите, катализаторите, гарантите за реализирането на дигиталната трансформация в нашата икономика и общество

Обръщение на Огнян Траянов, Председател на УС на БАИТ за 25-та годишнина на БАИТ

Обикновено представят БАИТ като най-старата и най-голямата ИТ асоциация. Но БАИТ не е стара – 25 години са възрастта, в която вече човек се е самоопределил, изградил ценностна система и знае по кой път ще се развива. Минали сме възрастта да се дърпаме за играчки и да смятаме, че другият е или приятел, или враг, че конкуренция означава противопоставяне винаги и за всичко. На тази възраст си пълен енергия, но вече имаш и знания и жизнен опит. Не сме мега голяма асоциация, не сме мегаБАИТ – големи са мечтите и плановете ни. А когато имаш големи стремежи, постигаш много, но и оставаш недоволен, защото идват следващите по-високи критерии и цели.

Днес всички правителства, ЕК, целият свят говори за дигитална трансформация и ние сме ускорителите, катализаторите, гарантите за реализирането й в нашата икономика и общество.

Ние, ръководителите на ИТ фирми съзнаваме отговорността си – привлекли сме изключително ценен човешки капитал и трябва да го управляваме мъдро, не само в полза на собствениците, служителите, но и в полза на цялото общество. Нашите фирми са среда за формиране и израстване на средната класа от знаещи, можещи, принципни, независими и добри граждани. Много КСО инициативи и примери за иновативни подходи към обществени проблеми са родени, изградени и устойчиво развивани от БАИТ и членовете ни. Сред тях образованието е било винаги приоритет. Нашите инициативи и проекти за повече STEM в него са в полза не само на нашия бранш. Всеки днешен ученик ще се реализира в професии с интензивно използване на ИТ. Всяко дигитално умение ще му дава предимство в неговата професионална реализация.

Обръщам се към вас, представители на ИКТ бранша и наши членове, с искрена благодарност, с респект и уважение, с признателност за доверието, за приноса към организацията ни, за участието в дейността й, за активната ви позиция, включително и когато тя е конструктивна критика, за взаимните насърчавания, когато е било трудно. Преминали сме през много предизвикателства. Силните предизвикателства ни сплотяват и правят по-силни. Много са и успехите ни в съвместни инициативи и проекти, с които позиционираме българските ИТ фирми, с които подкрепяме всеобхватното разпространение на ИТ у нас, с които отстояване на интересите на бранша. Но ние винаги сме заемали принципни позиции в интерес на цялото общество, без да злоупотребяваме с мястото и ролята ни в авангарда на общественото развитие.

Бъдете здрави! Преведете през новите предизвикателства фирмите, които управлявате, по-устойчиви, можещи и сплотени!

 

Огнян Траянов,

Председател на УС на БАИТ

Още БАИТ Новини