• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Нови ръководни органи на БАИТ – 15.06.2007г.

Нови ръководни органи на БАИТ


Г-н Боян Бойчев, управител на най-големия софтуерен дистрибутор в България фирма „БиЕмДжи”, бе избран за Председател на Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Това стана  на 14 юни т.г.,  на редовното отчетно-изборно събрание на асоциацията. На него бе обсъдена работата на най-голямата браншова организация, в която членуват 170 фирми от сферата на информационните и комуникационни технологии, през периода 2005-2007 г.
Боян Бойчев има над 13 години стаж в областта на информационните технологии, като е заемал ключови ръководни позиции. Инженерното си образование получава в Технически университет – София, има множество специализации в областта на мениджмънта и търговията, владее английски, немски и руски език.
 
 
Общото събрание на БАИТ избра и новите ръководни органи за следващия двегодишен период.
За членове на  Управителния съвет на БАИТ бяха избрани Виктор Петров, управител на фирма „Комитекс”,  Деян Дънешки, управител на фирма „НЕТ ИС”, Златко Златков, управител на фирма „Комел Софт Мултимедия”, Любомир Димитров, управител на  фирма „Едимит”, Надежда Пенева, управител на фирма „Ен Ти Си Ейч Ес” и Чанко Стоев, управител на фирма „Винтех”.
 
За председател на Контролния съвет бе избран Атанас Тасев, управител на фирма „Брайт Комплекс ЕТ”,  а за членове Петко Беляшки, управител на фирма „Прима Софт” и Спас Рангелов, управител на  фирма „3 Ада Нет”.

Още БАИТ Новини