• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Обединена позиция на водещите браншови асоциации в областта на високите технологии

ДО
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ДАНИЕЛ ЛОРЕР
МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ 
XLVII НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ
Г-Н АНДРЕЙ ГЮРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ – СДС

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

Г-Н ТОШКО ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД”

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИЕ “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ


25.01.2022 г.

Относно: Проект на Бюджет 2022 и планираното увеличение на максималния осигурителен праг.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,    

Във връзка с представения на 21.01.2022 г. проект на Бюджет 2022, ние, представителите на водещите браншови асоциации в областта на високите технологии – Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии /AIBEST/, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/, Българска стартъп асоциация /БЕСКО/, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ /ИКТ Клъстер/ и Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), сме твърдо против заложеното в рамката на бюджета за 2022 г. увеличение на максималния осигурителен праг от 1 април 2022 г.

Независимо от заявената от наша страна готовност и отправения апел за провеждане на задълбочен анализ и по-широк дебат по темата с участие на браншовите организации от високотехнологичния сектор, до този момент не сме потърсени и не сме участвали в разговори с Министерство на финансите.

Смятаме, че анонсираното повишаване на максималния осигурителен праг, за пореден път без никакъв диалог с най-засегнатите индустрии, представлява отказ от първоначално заявените позиции.

Високотехнологичният сектор в България е един от малкото, работещи изцяло на светло и предлагащи заплати в пъти над средните за страната. Това е секторът, който позиционира България като качествена дестинация с продукти и услуги с висока добавена стойност, със специалисти на световно равнище и който дърпа стандарта на живот и икономиката напред.

Готови сме като отговорни бизнес асоциации да работим заедно с правителството за позиционирането на България като дестинация за висококачествени услуги, иновации и предприемачество и да продължаваме да привличаме инвеститори с прогнозируема и дългосрочна данъчна и осигурителна политика.       

Надяваме се на срещите в близките дни да постигнем съгласие по темата, уважавайки всички страни и стъпвайки на факти и финансови разчети.   

С уважение,

Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии /AIBEST/,

Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/,

Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/,

Българска работодателска асоциация иновативни технологии /БРАИТ/,

Българска стартъп асоциация /БЕСКО/

Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ /ИКТ Клъстер/

Още БАИТ Новини