• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Община Русе представя специално издание „Инвестиционен профил на Община Русе“

Община Русе представя специално издание „Инвестиционен профил на Община Русе“. Профилът има за цел да популяризира Русе като бързоразвиваща се, конкурентоспособна и атрактивна дестинация за правене на бизнес и инвестиране.

Изданието е налично в електронен формат на български и английски език на сайта на Инвестиционния портал .

През последните няколко години в община Русе бяха осъществени знакови и дългоочаквани проекти, благодарение на които градът беше възроден като икономически и индустриален център в региона.

Отличните предпоставки за получаване на добро образование в комбинация със стратегическото географско местоположение, сигурната бизнес среда и динамичният ръст на сектори с висока добавена стойност за обществото осезаемо променят облика на Русе и го правят добро място за живеене.

Общината работи активно за осигуряване на атрактивна градска марка и благоприятен инвестиционен климат чрез изпълняването на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг.

Русе е и една от двете български общини със собствена Иновационна стратегия за интелигентна специализация, която поставя на дневен ред нови и амбициозни дългосрочни цели.

До 2025 г. Русе ще се утвърди като град на знанието и иновациите, като град с конкурентоспособна икономика, чието развитие зависи от предприемчивостта, таланта и уменията на неговите жители,“ посочва кметът на Русе Пламен Стоилов.

Още БАИТ Новини