• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

НА 28 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАИТ

Събранието протече в делови и конструктивен дух при следния дневен ред:

1.   Приемане на нови членове на БАИТ.

2.   Отчет за дейността на  Управителния съвет на БАИТ за първото полугодие на 2010 г.

3.   Предложения за промени в Устава на БАИТ.

4.   Доклад за дейността на Контролния съвет на БАИТ.

5.   Избор на нов член на Управителния съвет.

6.   Разни.

Гости на събранието бяха заместник министъра на МТИТС, г-н Първан Рисинов и г-н Георги Вълчев, главен експерт в дирекция „Електронно управление“,  които преди деловата част на събранието, представиха пред участниците текущия вариант на стратегията за Електронно Управление, подготвен от МТИТС, съвместно с браншовите организации БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер. След представянето на стратегията се проведе дискусия по въпроси, засягащи развитието на електронното управление в България.

Събранието гласува с пълно мнозиство и прие за членове на БАИТ фирмите ПРИНТЕК България ЕАД и МНЕМОНИКА АД. 

Г-н Васил Величков, член на УС на БАИТ и Председател на комисия „Стратегически ИКТ политики“ подаде оставка и на негово място събранието единодушно избра г-н Милчо Боров, Управител на фирма Кантек.

В точка Разни пред участниците в събранието бе представена новосформираната инициатива към БАИТ „Информационните технологии в образованието“ имаща за цел да подобри взаимодействието с МОМН и го подпомогне по всички въпроси, засягащи внедряването на ИТ в образованието. Учредители на инициативата са фирмите ТЕХНОЛОГИКА ЕООД, КОНТРКС ЕАД, ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ООД, БРЕЙНУЕЪР ООД, ЕДИМИТ ООД. Отправена бе покана към всички заинтересовани членове на БАИТ да се включат в работата на инициативата.

 

Още БАИТ Новини