• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Общо събрание на БАИТ

С решение от 13.01.2011 г. Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ свиква редовно Общо събрание на 3 февруари 2011г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Международен изложбен център, бул. “Цариградско шосе” 147 – зала Родопи.

 УС на БАИТ предлага събранието да протече при следния дневен ред:

1.     Отчет за дейността на  Управителния съвет на БАИТ за периода септември 2010 – януари 2011.

2.     Доклад на Контролния съвет на БАИТ.

3.     Отчет за изпълнение на бюджет 2010 и приемане на бюджет 2011.

4.     Избор на нови членове на Управителния съвет.

5.     Избор на нов член и председател на Контролния съвет.

6.     Разни.

В началото на събранието от 17:00 часа е поканен екип на „Елана инвестмънт“, ръководен от г-н Камен Колчев, Управител, който ще презентира пред членовете на асоциацията възможности за ИТ сектора по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. След презентацията ще се проведе дискусия по проблематиката с екипа на „Елана инвестмънт“.

Още БАИТ Новини