• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Огнян Траянов беше преизбран за председател на УС на БАИТ

Общото събрание на асоциацията избра нови управителен и контролен съвети за следващите 2 години

След успешно реализиран двегодишен мандат, редовното отчетно изборно събрание на БАИТ (17 юни 2019 г.) преизбра Огнян Траянов за председател на УС на Асоциацията. Сред успехите, които  той изброи, са 20% ръст на броя пълноправни членове, което е свидетелство за активността на БАИТ и водещата й роля по приоритетните теми за сектора, развитие и обогатяване на връзките с браншовите и работодателските организации. Г-н Траянов акцентира: „Имаме резултативен диалог с Министерство на образованието и науката, предложенията ни се чуват и приемат – стартирани са национални програми за сближаване на ИТ бизнеса и средното образование.“  

Новият управителен съвет на БАИТ се състои от 9 души в следния състав:

1.    Огнян Траянов, ТехноЛогика ЕАД – Председател на УС;

2.    Николай Аврамов, Парафлоу Комуникейшънс ООД;

3.    Димитър Димитров, Д. Димитров ЕООД;

4.    Светозар Илиев, Алтерко Роботикс ЕООД;

5.    Николай Ангов, Инолед ООД;

6.    Наталия Футекова, И Ар Пи България ООД;

7.    Теофил Шиков, Аут2Баунд ООД;

8.    Калин Димчев, Майкрософт България ЕООД

9.    Весела Калъчева, Изпълнителен директор, БАИТ

Общото събрание на БАИТ избра и Контролен съвет с мандат 2017-2019 г., като за председател отново бе избран Теодор Захов.

1.    Теодор Захов, Биотим софтуер ООД – Председател;

2.    Милчо Боров, Кантек ЕООД;

3.    Николай Илиев, Некст Лаб ЕООД;

4.    Веселин Тодоров, Сиела Норма АД;

5.    Ирина Радоева, Апис Христович ЕООД;

6.    Петър Стефанов, Фрекълз ЕООД;

7.    Петър Иванов, Солитрон България ООД.

Като основни приоритети на Асоциацията по време на втория си мандат, Огнян Траянов очерта: „принос за образование с практическа насоченост, както за изграждане на ИТ специалисти, така и за ИТ култура, доколкото тя е неотменна част от процеса на професионалната реализация на младите, независимо в коя сфера ще работят; ще продължим да работим с браншовите организации, за да навлизат все повече и по-модерни ИТ , които да помагат за повишаване на конкурентоспособността на фирмите от тези браншове; нов приоритет ще бъде обединяване на усилията на членовете за излизане на външни пазари. Конкуренцията е полезна и тя стимулира развитието, особено етичната, но когато говорим за образование, затвърждаване  на положителния имидж на българската ИТ индустрия и излизане на външни пазари, всички сме партньори. Ще реагираме добронамерено, но твърдо и остро на всяко посегателство на интересите на ИКТ фирмите и нашите служители, които са ядрото на формиращата се средна класа на обществото“.

Още БАИТ Новини