• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Ограничителни правила при търгове по ЗОП – 03.02.2007г.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ В ИТ ТЪРГОВЕ

Ръководството на БАИТ проведе серия срещи с отговорни държавни институции, на които бяха обсъдени проблемите при провеждането на търговете за обществени поръчки в сферата на информационните и комуникационни технологии. На техните ръководители бе предоставен специално подготвен от експертите на БАИТ материал, съдържащ препоръки за правилната и професионална подготовка на тръжните задания. Той е разработен въз основа на анализа на множество тръжни процедури и на най-често използваните прийоми за съзнателно или неволно заобикаляне на закона.

Целта е се използва като методично ръководство от всички организации, чиито ръководители желаят да спазват изискванията на Закона за обществените поръчки.
Документът бе връчен на Агенцията за обществени поръчки, където получи висока оценка и бе качен на техния сайт, също и на Комисията за защита на конкуренцията.
На среща проведена с председателя на Сметната палата на Република България  проф. Димитров бе постигнато споразумение за съвмести действия между Сметната палата и БАИТ при проверките за спазване на ЗОП и в близките дни предстои подписване на меморандум за сътрудничество.
Приложение: „Ограничителни правила при подготовка на специалната част в ИТ търгове”

Още БАИТ Новини