• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ОС на БАИТ – новоизбрани УС и КС, нови членове на БАИТ

На 26.03.2015 г. се проведе годишното редовно общо събрание на БАИТ

Общото събрание избра нови Управителен и Контролен съвети.

 За членове на Управителния съвет бяха избрани:

1.       Петър Иванов, Солитрон

2.       Лиляна Радева, Акт Софт

3.       Елена Маринова, Мусала Софт

4.       Стоян Боев, ICB

5.       Николай Аврамов, Парафлоу

6.       Петър Стефанов, Фрекълз

7.       Весела Калъчева, изпълнителен директор

 

ОС преизбра Петър Иванов за втори мандат председател на УС на БАИТ.

 

За членове на Контролния съвет бяха избрани:

1.        Николай Илиев, Датекс

2.       Милчо Боров, Кантек

3.       Веселин Тодоров, Сиела Норма

4.       Теодор Захов, Биотим софтуер

5.       Огнян Траянов, Технологика

6.       Йордан Йорданов, Контракс

7.       Васил Христович , Апис

 

ОС избра Теодор Захов за председател на КС.

 

Приветстваме и новите членове – Леново, както и завръщането на IBM и Виваком в семейството на БАИТ.

Още БАИТ Новини