• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ОТТ и Watify в гр. Правец

Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството

На 25 ноември 2014 г. в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи  – град Правец,  се проведе семинар на тема „Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството”, организиран от Национален офис за технологичен трансфер в сферата на ИКТ към БАИТ.
 
Бяха представени възможности и добри практики (Наградите на БАИТ, инициативата Watify, технологичен трансфер и др.) в подкрепа на дигиталното предприемачество и ИТ уменията, които БАИТ и в частност Офисът за технологичен трансфер предоставят.
 
Екип от млади предприемачи презентира идеята си „ЕyeWatt“ или как мобилно приложение, за самостоятелен мониторинг  контрол на електропотребленето, позволява на малки, средни предприятия и битови потребители да постигнат реална енергийна ефективност и защита от енергийните монополи.
 
Събитието  завърши с кетърниг и дискусия на тема „Има ли почва за развитие на стартъп в България“. Присъстващите имаха възможност да обсъдят с екипа на ОТТ-ИКТ към БАИТ въпросите, които ги вълнуват, както и да получат  индивидуални консултации.

Още БАИТ Новини