• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ОТВОРЕНО ПИСМО до Правителството на Република България

от представителните браншови организации в сферата на информационните и комуникационни технологии (АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, Българска WEB Асоциация, ИКТ клъстер, СЕК)

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изключително сме обезпокоени от достигналата до нас информация, че Министерски съвет на свое заседание предстои да разгледа предложение на министъра на финансите г-н Пламен Орешарски за цялостно съкращаване на разходите за информационни технологии в държавната администрация. Нямаме информация за аргументацията на г-н Орешарски и само предполагаме, че подобно предложение е продиктувано от желанието за икономии в ситуация на финансова криза. Веднага следва да заявим твърдото си убеждение, че подобен краен рестриктивен ход би навредил сериозно на държавата и обществото и по никакъв начин няма да подпомогне усилията за преодоляване и излизане от кризата. Вярваме, че подход на икономии, основаващ се на анализи на средствата и възможностите за оптимизиране на разходите и налагащ целенасочени инвестиции, подпомагащи излизане от кризата е единствено възможен и ефективен в подобна ситуация.

Информационните и комуникационните технологии са неотменна и много важна част от цялостната инфраструктура на държавата. Те са средство  за повишаване ефективността и прозрачността в работата на администрацията и са един от малкото инструменти, които могат да допринесат за успешно преодоляване и излизане от кризата. В потвърждение на това ще посочим и факта, че в началото на 2009 г. ЕК в лицето на комисар Вивиан Рединг и Европейската асоциация по информационни технологии разработиха нарочна програма и подписаха Меморандум „The recovery will be Digital”, в които ИКТ са водещи за извеждане на Европа от кризата.

Длъжни сме да Ви информираме, че подобна рестрикция би нанесла значителни вреди, вкл. финансови, доколкото ще предизвика спиране на работата по проекти за изграждане на електронното правителство и информационното общество в страната. Негативен ще бъде ефекта не само за обществото и бизнеса в България, но и върху авторитета и репутацията на правителството в Европейския съюз, където високите технологии и иновативността са приоритет.

Уважаеми г-н Станишев, вярваме, че българското правителство правилно ще оцени ролята и възможностите на информационните технологии в сегашната ситуация и няма да допусне да се стига до крайни и негативни за обществото и държавата рестриктивни мерки, водещи до пълно ограничаване на разходите в един от най-съвременните и перспективни сектори на икономиката.

 

Още БАИТ Новини