• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Отворено писмо до премиера Сергей Станишев за търговете-11.10.2007г.

Отворено писмо до премиера Сергей Станишев за търговете

11 октомври 2007 г, София. В отворено писмо до министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за пореден път алармира за недопустими нарушения в държавната администрация при провеждане на търгове по Закона за обществените поръчки. Конкретният повод са фрапиращи манипулации при провеждането от Министерството на образованието и науката на търг за „Доставка на хардуер за нуждите на системата на народната просвета”.
.
„Това не е първата подобна проява на сегашния ръководен екип на МОН, нито първия обществен скандал, който съпровожда доставката на компютри и Интернет свързаност за нуждите на образованието”, се казва в писмото адресирано и до ръководителите на държавните ведомства, имащи отношение към спазването на законността и развитието на информационните технологии в страната.
 
По мнение на специалисти от БАИТ с така проведения очевидно корупционен търг, данъкоплатците ще бъдат ощетени с около 800 хиляди лева, при това взети от касата на образованието.
 
Непосредствено след обявяване на процедурата за провеждане на търга, БАИТ е уведомила с писмо номер 84 от 20 август 2007 г. министър Даниел Вълчев за сериозни пропуски и недостатъци заложени в заданието и методиката за оценка, които позволяват заобикаляне на закона и манипулиране на крайната оценка. Към днешна дата не е получен отговор от страна на образователното министерство.
 
„В резултат на тези очевидни целенасочени действия налице е проведен търг, който може да служи като пореден образец за корупционни практики”, се казва още в отвореното писмо на БАИТ. Протокола на комисията показва, че съществена част от фирмите-участнички са отстранени по формални причини, а други са класирани благодарение на манипулативно заложени показатели, които не може да бъдат реално измерени или са предварително договорени с  фаворизираната фирма.
 
Ето защо БАИТ настоява изпълнението на търга в този му вид да бъде преустановено. Същевременно офертите на фирмите-участници и резултатите от търга да бъдат преразгледани от комисия с участието на експерти на БАН, БАИТ и други специалисти.

Още БАИТ Новини