• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Отворено писмо на Българската стопанска камара – 25.01.2007г.

Отворено писмо на БСК във връзка с медийната кампания срещу БАИТ

Отворено писмо на БСК във връзка с медийната кампания срещу БАИТ

 
Във връзка с масираната медийна кампания срещу Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), член на БСК, подета от генералния мениджър на „Хюлет – Пакард България“, се чувстваме задължени да споделим следното:
В годините на своето съществуване БАИТ многократно е доказвала, че обслужва интересите на всички свои членове, независимо от техните икономически показатели, в името на общото позитивно развитие на сектор „Информационни технологии”. По тази причина намираме упреците срещу организацията за корпоративен подход спрямо членовете й за крайно неоснователни и целящи да разединят фирмите от бранша. Подобни подходи и тенденции са изключително опасни от гледна точка на изискваната от европейските ни партньори консолидация на браншов принцип.
Не трябва да се забравя, че всяка национално отговорна браншова организация, вкл. и БАИТ, е призвана не само да защитава конкретните интереси на своите членове, но и да се стреми тези интереси да не противоречат на общото икономическо развитие на страната ни. В този смисъл, реакцията на БАИТ в средата на 2006 г. относно некоректни практики при провеждането на търгове по обществени поръчки следва да се окачестви по-скоро като национално отговорно поведение, отколкото като опит за разединение на сектора. Нещо повече, тази реакция в голяма степен доказва стремежа на организацията да отстоява интересите на всички свои членове, а не на конкретни корпорации.
Подобно поведение следва да бъде адмирирано и подкрепяно. Стриктното спазване на законите, пълната прозрачност и равнопоставеност на фирмите са принципи, които Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и членуващите в нея браншови организации активно съблюдават и защитават.
Изявленията, че определено корпоративно представителство легитимира всяка бизнес организация, не звучи убедително. То по-скоро води до противопоставяне с останалите фирми от бранша и вреди на организираното бизнес движение в България, като цяло.
Оттеглянето от членство на един от 168-те членове на БАИТ по никакъв начин не поставя на карта бъдещето на тази мощна и авторитетна браншова организация. Тя отдавна се е утвърдила в публичното пространство и разумно отстоява своето място в семейството на браншовите организации в България.
25 януари 2007 г.
От Ръководството

Още БАИТ Новини