• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Първа Национална конференция по природни науки и иновации

В рамките на европейския проект „E-skills for Jobs 2014”

На 24 и 25 март 2014 година в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Първата Национална конференция по природни науки и иновации: диалог между държавата и обществеността. Кой подкрепя най-талантливите ученици в България под патронажа и с участието на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

Това е първото подобно събитие в България – никога в десетилетната история на участието на страната в международни олимпиади – от 1959 г. досега, няма събитие, в което да бъдат представени всички национални олимпийски отбори по природни науки.

Конференцията се организира от Сдружение на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки (СРООПН), Българска академия на науките /БАН/, Институт по математика и информатика на БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и фармация, Факултет по биология, Факултет по физика, Съюз на математиците в България, Ученически институт по математика и информатика, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, Сдружение на директорите на математически и природоматематически гимназии. Конференцията се осъществява с подкрепата на Министерството на образованието и науката, СУ „Св. Климент Охридски“, Мусала Софт, Български дарителски форум и в чест на 10-годишнината на Американска фондация за България. Събитието е в рамките на европейския проект „E-skills for Jobs 2014”, чийто изпълнител за България е БАИТ.

В конференцията ще участват множество медалисти от международни олимпиади, учители от цялата страна, обучители и ръководители на националните олимпийски отбори на Република България в международни олимпиади по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, математическа лингвистика и отбора на младите физици.

Конференцията цели да провокира задълбочен и съдържателен диалог между всички участници в процеса на подготовка и участие на българските отбори по природни науки в международни олимпиади и състезания.

С програмата на конференцията можете да се запознаете в прикачения файл след публикацията.

 

За проекта E-skills for jobs 2014

Това е проект на Digital Europe и EuropeanSchool.net, който се реализира едновременно във всички страни-членки на ЕС. Изпълнител за България е БАИТ.

DIGITALEUROPE (www.digitaleurope.org) – Асоциацията на дигиталната индустрия в Европа. Сред членовете й са 56 от най-големите глобални IT корпорации, телекоми и компании за потребителска електроника, както и 35 национални асоциации, сред които и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Десетте хиляди компании, членуващи в организацията, осигуряват над 2 млн. работни места и генерират годишен оборот от над 1 трлн. евро.

EuropeanSchool.net (www.europeanschoolnet.org) е мрежа от 30 европейски министерства на образованието, със седалище в Брюксел. Като организация с нестопанска цел , тя се стремим да въвеждат иновации в преподаването и ученето на ключови заинтересовани страни: министерства на образованието , училища , учители, изследователи и индустриални партньори.

Grand Coalition for Digital Jobs е партньорство с множество заинтересовани страни, водено от Европейската комисия за справяне с липсата на умения в областта на ИКТ и с наличието на няколко стотин хиляди вакантни работни места , свързани с ИКТ. За повече информация вижте https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0 и следвайте Twitter hashtag # gc_eu

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 100 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България.

Още БАИТ Новини