• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Петър Иванов е новият Председател на УС на БАИТ

На 07.02.2013 г. се проведе редовното отчетно изборно Общо събрание на БАИТ.

С него приключи двугодишния мандат на УС на БАИТ и двата последователни мандата на неговия досегашен председател Теодор Захов.

ОС утвърди новия член на БАИТ –  Нимеро ООД.

 

ОС избра следния УС на БАИТ:

 

Петър Иванов, Солитрон;

Теодор Захов, Биотим;

Стоян Боев, Интерконсулт България;

Веселин Тодоров, Сиела Норма;

Лиляна Радева, Акт Софт;

Елена Маринова, Мусала Софт;

Чанко Стоев, Винтех;

Кирил Русев, Нимеро;

Весела Калъчева, Изпълнителен директор на БАИТ

 

За председател на УС беше избран Петър Иванов. За негови заместници новият УС на БАИТ избра Теодор Захов и Стоян Боев.

 

Беше изказана благодарност на досегашният председател на УС Теодор Захов, който изпълни успешно два последователни мандата, както позволява Устава. 

 

ОС събрание избра КС на БАИТ, като запази досегашния състав https://www.bait.bg/za-bait/control-council

За негов председател бе преизбран Милчо Боров

 

Още БАИТ Новини