• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Писмо до БАИТ от вицепрезидента на ЕК Антонио Таяни за успешно приключилия проект „Европейска седмица на е-уменията 2012“

Антонио Таяни, вицепрезидент на ЕК, даде на БАИТ висока оценка за успешно реализирания проект „Европейска седмица на е-уменията 2012 г.”.

В писмото, с чийто текст можете да се запознаете в приложения по-долу файл, се казва, че със задоволство се отбелязва силния ангажимент, поет от БАИТ, за успешната организация на проекта в България и подкрепата, оказана от нашата асоциация, за стратегията за развитие на е-уменията на национално и европейско ниво.

Още веднъж искаме да благодарим на всички наши членове, които подкрепиха проекта.

Благодарение на съвместната ни работа успяхме да покажем на DIGITALEUROPE, че можем успешно да реализираме европейски проекти и да бъдем надежден партньор.

Високата оценка, която Антонио Таяни дава на БАИТ, ни мотивира да продължаваме да работим по посока на нови проекти съвместно с DIGITALEUROPE.

Още БАИТ Новини