• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Подписан меморандум между ИКТ сектора и партия НДСВ

На 15 май 2009 г. бе подписан Меморандум между пет от най-значимите организации в ИКТ сектора и партия на НДСВ

Целите заложени в него се отнасят до изпълнение на държавни политики за устойчиво развитие на ИКТ сектора. След обединение под обща платформа браншовите организации започват съвместно да търсят подкрепа чрез един нов начин на партньорство и комуникация. НДСВ е първата политическа сила подписала Меморандума и приела приоритетите в бранша.

Още БАИТ Новини