• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Поредно решение на съда срещу МДААР – 05.02.2007г.

Трето поред решение на съда срещу МДААР

Трето поредно решение на съда срещу МДААР и министър Николай Василев за търговетe по изграждане на електронното правителство
 
За трети пореден път в рамките на три месеца съдът обявява за незаконни действията на Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), свързани с изграждането на т.нар. „електронно правителство”.
 
С решение на Софийски районен съд, 62 състав, от 5 февруари 2007 г. се уважава иска на фирма „Аксиор” ООД срещу Министерство на държавната администрация и административната реформа с което се отменя заповед №ФС-32/02.06.2006 на министър Николай Василев, с която е открита процедурата по обществена поръчка с обект „Доставка и изграждане на интеграционна система за електронно правителство”. Решението е постановено при участието на основание чл. 120, ал. 3 от ЗОП на трето лице – „Хюлет-Пакард България” ЕООД.
Съдът осъжда също така МДААР да заплати на фирма „Аксиор” ООД разноски по делото на стойност 10 330 лв.
 
В мотивите на съда е посочено, че „съдът намира допуснатите в тази част на документацията нарушения на принципите за „свободна и честна конкуренция” и „равнопоставеност на всички кандидати” за достатъчни да опорочат цялата процедура, независимо какви биха били изводите по останалите посочени в исковата молба доводи”.
 
По същата тръжна процедура Софийският градски съд вече се произнесе на 20 октомври 2006 г. по искова молба на фирма „Аксиор” ООД като разпореди изпълнението на заповедта на министър Николай Василев за този търг да бъде спряно до приключване на съдебния спор с влязло в сила решение. Това решение вече е факт!
 
Напомняме, че само преди месец Софийски районен съд, II ГК, 64 състав се произнесе по искова молба на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) от 18.08.2006 г. срещу Министъра на държавната администрация и административната реформа по повод на негова заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Доставка и изграждане на „Пилотна интеграционна структура на електронна област”. Искането е тя да бъде обявена за незаконосъобразна и отменена.
С решение от 18 декември 2006 г. СРС отменя заповедта на Министъра на държавната администрация и административната реформа №ФС-39/30.06.2006 г. за откриване на процедурата, като основава това си решение на редица нарушения на Закона за обществените поръчки. Съдът осъжда МДАР да заплати на БАИТ и разноските по делото.
 
След три поредни присъди за действия на министър Николай Василев във връзка с проекта за изграждане на електронното правителство става повече от очевидно, че не само се нарушава грубо Закона за обществените поръчки, но че цялостният подход за създаване на електронното правителство е погрешен и порочен. Това не може да се прикрие и от масираната самохвална рекламна кампания на МДААР по радиото и телевизията, заплатена с парите на данъкоплатците.
 
Затова БАИТ изпрати открито писмо до министър-председателя Сергей Станишев още през юли 2006 г., тревогата на най-голямата браншова организация бе широко огласена пред обществото, тогава бе поставен въпросът и за оставката на министър Василев.
Логично е да се запитаме, какво още трябва да се случи, за да му бъде поискана най-сетне тази напълно заслужена оставка.

Още БАИТ Новини